Покана за обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие

Покана за обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие

Покана за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на МИРГ „Бургас– Камено“.

 

П О К А Н А

Община Бургас, Община Камено и партньорите

Отправят покана към всеки жител от територията на двете общини, който има желание да създаде свой бизнес или да развие вече съществуващо предприятие и дейност в сферата на улова на риба, както и производството и преработка на риба и аквакултури, да участва в обществено обсъждане, на което ще има възможност пряко да даде своето мнение за предложените приоритети и цели, към които да бъде насочена Стратегията, както и критериите по които ще бъдат оценявани проектните преложения, подадени по тази Стратегия.

 

Мнението  на всеки участник е от съществено значение за правилния избор на адекватни цели, приоритети и мерки, които да бъдат включени в Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено, както и критериите за оценка на проектите и тяхната тежест по тези мерки.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

на 28.10.2017 год.

в Клуба на Рибарското селище  от 14.00 часа.