Откриване сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в гр. Бургас

Откриване сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в гр. Бургас

Вижте видеото: