Обучението на екипа на МИРГ премина успешно

Обучението на екипа на МИРГ премина успешно

Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на новоучредения МИРГ Бургас – Камено участваха в двудневно обучение. Запознати бяха със структурата и управлението на МИРГ, както и с целите и задачите, които стоят пред екипа и органите за управление на новата организация. Разработена бе стратегическата рамка с участието на членовете на управителните органи на МИРГ Бургас – Камено.