Информационна среща в Камено

Информационна среща в Камено

На 27.10.2017 г. в Ритуалната зала на Община Камено се проведе информационна среща за консултиране с местната общност във връзка със Стратегията за местно развитие на МИРГ Бургас – Камено. На събитието присъстваха граждани, представители на бизнеса и публичната администрация. Обсъдени бяха и възможностите за бъдещо сътрудничество между МИРГ Бургас – Камено и МИГ Камено-Бургас, който е създаден във връзка с Програмата за развитие на селските райони.

 

 

 

 

 

 

 

След проведената среща бяха раздадени информационни брошури на жители на гр. Камено, чрез които да се запознаят по-подробно с  дейността на рибарската група.