Онлайн обучения чрез платформата ZOOM, имащи за цел да подпомогнат потенциалните кандидати в процеса на подготовка и електронно подаване на проектните предложение чрез ИСУН 2020 г.

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г., насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, съвместно с дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерство на земеделието, храните и горите организира онлайн обучения чрез платформата ZOOM, имащи за цел да подпомогнат потенциалните кандидати в процеса на подготовка и електронно подаване на проектните предложение чрез ИСУН 2020 г.

Дати за провеждане на онлайн обученията чрез платформата ZOOM:

12.06.2020 г. /петък/ –  от 10:00 часа до 12:00 часа

17.06.2020 г. /сряда/ – от 10:00 часа до 12:00 часа

Начин на провеждане: чрез платформата за онлайн срещи и семинари ZOOM /www.zoom.us/

Линк за регистрация в обучението: https://forms.gle/XtoyCACx2V9SnPv3A

Инструкции за провеждане на zoom обучение може да видите ТУК.

 

 

Видео клип, който показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения по трите извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. е наличен тук: