Среща с представители на неправителствения сектор в МИРГ Бургас-Камено

На 12.11.2019 г. в офиса на МИРГ Бургас-Камено се проведе информационна среща във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на…

Още информация Среща с представители на неправителствения сектор в МИРГ Бургас-Камено

МИРГ Бургас-Камено кани НПО, читалища и общини на информационна среща

Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено организира информационна среща, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от…

Още информация МИРГ Бургас-Камено кани НПО, читалища и общини на информационна среща

МИРГ Бургас-Камено ще отбележи Международният ден на Черно море

Международният ден на Черно море 31 октомври 2019 г. отбелязва двайсет и третата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море. Екипът на МИРГ Бургас-Камено организира празник за децата…

Още информация МИРГ Бургас-Камено ще отбележи Международният ден на Черно море

МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена от УО на ПМДР ИГРП за 2020 г.

След приключване на срока за обществено обсъждане на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено, УО на ПМДР 2014-2020 г. съгласува посоченият по-горе документ. Информация за ИГРП…

Още информация МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена от УО на ПМДР ИГРП за 2020 г.

Старитира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на тиреторията на МИРГ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и…

Още информация Старитира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на тиреторията на МИРГ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за обществено обсъждане и коментари. Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: pmdr@mzh.government.bg в срок…

Още информация Проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено  публикуват за обществено обсъждане проектите на Условия за…

Още информация Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“

Промени в Индикативната годишна работна програма за 2019г.

Уведомяваме Ви, че е променена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено. ИГРП 2019г.

Още информация Промени в Индикативната годишна работна програма за 2019г.

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати за външни експерти-оценители

След проведени интервюта от Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено с допуснатите след административната проверка кандидати за външни експерти-оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура №BG14MFOP001-4.005…

Още информация Списъци на одобрените и неодобрените кандидати за външни експерти-оценители

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация“

След извършване на административна проверка на предоставените документи от кандидатите за външни експерти - оценители в Комисия за подбор на проектни предложения и въз основа на одобрен доклад, относно това…

Още информация Списъци на одобрените и неодобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация“