Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА

До членовете на Управителния съвет

На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

 

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 19.11.2020г. от 17:00часа.

Повече информация за място на провеждане и дневен ред може да откриете на прикачената Покана: