Среща на високо ниво на GFCM: Изграждане на нова стратегия за риболова и аквакултурата в Средиземно и Черно море

Срещата на високо равнище относно бъдещата стратегия за Средиземно и Черно море се проведе на 03.11.2020 под шапката на Генералната комисия по риболов на ФАО за Средиземно море (GFCM). Европейският комисар по околната среда, океаните и рибарството -Виргиниус Синкевичюс присъства на срещата, както и министрите на риболова на договарящите се страни по GFCM.

Участниците потвърдиха политическите ангажименти по Декларациите MedFish4Ever и София и стартираха процеса, определящ нова обща стратегия за осигуряване на устойчивост на рибарството и аквакултурите в Средиземно и Черно море.

Комисарят Синкявичюс потвърди ангажимента на ЕС към целите на декларациите MedFish4Ever и София: „Декларациите MedFish4Ever и София вече са променили начина, по който управляваме риболова си, но продължаваме да се сблъскваме с големи предизвикателства като прекомерен риболов, незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН риболов) риболов, изменение на климата, замърсяване с пластмаса, икономически трудности и сега Covid-19. Това е труден процес и поради това са необходими координирани действия, за да се осигури бъдеще за рибарите и жените в Средиземно и Черно море “

Комисарят подчерта необходимостта от амбициозна бъдеща стратегия, която да гарантира устойчивостта на рибарството и аквакултурите. Наред с други, той подчерта значението на приемането на повече планове за управление, осигуряване на стабилна научна основа за бъдещи мерки за опазване, укрепване на културата на спазване и борба срещу ННН риболов, както и свеждане до минимум и смекчаване на нежеланото въздействие на риболова върху морските екосистеми.

Страните потвърдиха ангажимента си да засилят усилията си по ключови приоритети и да работят заедно за осигуряване на устойчивост на рибарството и аквакултурите в Средиземно и Черно море. GFCM ще продължи да работи по бъдещата стратегия за 2021-2025 г., която се очаква да бъде приета на следващото годишно заседание, което трябва да се проведе в Атина през юни 2021 г.

*https://ec.europa.eu/