Бюджетът за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено е одобрен

Бюджетът за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено е одобрен

Общото събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено одобри предложеният от екипа на сдружението Бюджет за следващата година. Същият е одобрен и от УО на ПМДР 2014-2020 г.

Общият размер на съгласуваните разходи е 226 137,82 лв. От тях текущите разходи възлизат на  161 929,84 лв., а разходите за популяризиране стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено са 43 650 лв. В общата сума на Бюджета за 2020 г. фигурират и 10% непредвидени разходи, които възлизат на 20 557,98 лв.

Информация за Бюджет 2020 г. можете да откриете ТУК