Промяна в Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На 16.12.2019 г. се проведе общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено. Присъстващите взеха решение за смяна на част от членовете на Управителния съвет на сдружението. Съставът на УС на МИРГ Бургас-Камено е в следният състав:

  1. Кирил Начев – Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено;
  2. Радослав Балтаджиев;
  3. Зоя Калафатева;
  4. Антон Баров;
  5. Иво Боев;
  6. Красимир Козаров;
  7. Пламен Симеонов.