Списъци на одобрените и неодобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация“

След извършване на административна проверка на предоставените документи от кандидатите за външни експерти – оценители в Комисия за подбор на проектни предложения и въз основа на одобрен доклад, относно това

МИРГ Бургас-Камено

КАНИ

на интервю одобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата“, което ще се проведе на 06.01.2020 г. /понеделник/ от 15 ч. в офиса на МИРГ Бургас-Камено, намиращ се в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“.

Списък на одобрени кандидати

Списък на неодобрени кандидати