Втората национална среща на местните инициативни рибарски групи

Представители на Местните инициативни рибарски групи от цялата страна се събраха в курорта Боровец, за да вземат участие в Националната среща. Във форума взеха участие и представители на Изпълнителна агенция по сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове, ръководителят на Управляващия орган по Програмата за морско дело и рибарство, представители на ДФ „Земеделие”, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури, зам. кмета Люба Кленова и др. Домакин на срещата бе МИРГ – Самоков.

Темите, които бяха обсъдени в продължилата от 26 до 28 август среща, бяха свързани с подготовката и оценката на проекти по стратегиите на МИРГ-овете. Детайлно бяха разгледани несъответствията при възлагане на обществени поръчки, както и други несъответствия, като акцентите при реализацията на проекти, за да не се стига до връщане на средства от бенефициентите. Другите теми бяха за възможностите за провеждане на онлайн обучения, свързани с подготовка на бюджетите на МИРГ. На заключителната сесия бяха взети решение за следващи действия на участниците в срещата. Обсъдени бяха и възможностите за създаване на „Асоциация на местните инициативни рибарски групи в България”, като дискусионните теми бяха необходимостта от подобно сдружение, действията, които трябва да бъдат предприети и начертаването на основните аспекти на дейността й. Обсъден бе и пакета от мерки и действия, относно прилагането на подхода ВОМР в следващия програмен период по Програмата за морско дело и рибарство.