Удължаване на срока за събиране на оферти по общаствена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за събиране на оферти по обществените поръчки с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ се удължава  до 17.30 часа на 23 април 2019 г.

Отварянето на получените оферти ще се извърши в 14.00 часа на 24 април 2019 г. в офиса на МИРГ Бургас – Камено, гр. Бургас, кв. Меден Рудник, сграда на ЦАО Възраждане.

Информация за удължаване на срока АОП