Разяснение относно обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

Във връзка с постъпило запитване вх. № 105/15.04.2019 г. и на основание чл. 189 ЗОП представяме на Вашето внимание следното разяснение относно обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“, открита със заповед № 12/08.04.2019 г.
Въпрос:
„При разглеждане на документацията за участие в настоящата обществена поръчка, видяхме че в раздел II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, точка 1.9 Максимална мощност е записано „не по-малка от 130 к.с.“, като се получава противоречие между думите максимална и по-малка. Моля за уточнение, какъв точно е параметъра: „Максимална мощност не по-голяма от 130 к.с.“ или Минимална мощност не по-малка от 130 к.с.“
Отговор:
В раздел II „Техническа спецификация“ на документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас – Камено“ е записано: „Максимална мощност – не по-малка от 130 к.с.“, което следва да се разбира като „(максимална) мощност – не по-малка от 130 к.с.“, т.е. мощността на двигателя трябва да е не по-малка от 130 к.с.