Световен ден на риболова – Честит празник на рибарите!

Днес е Световният ден на риболова. Чества се от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през юли 1984 година.

Риболовът е лов на риба, който може да бъде както промишлен (когато рибата се лови в големи количества), така и спортен или за развлечение и занимание сред природата.

Риболовът е една от най-древните форми на осигуряване на храна, а рибарите твърдят, че няма по-завладяващо усещане от улова.

Внимавайте обаче с незаконното риболовство. Припомняме, че минималната глоба при извършване на незаконен риболов е 100 лв. Санкциите за бракониерите варират от 500 до 4000 лева, в зависимост от това по какъв начин извършват улова, с какви уреди, по кое време – по време на забраната или извън нея.

Според Закона за рибарство и аквакултури, упражняващите риболовство имат ограничение за количество улов, което са длъжни да спазват.

За риболов са разрешени всички видове риба с изключение на записаните в Червената книга.

Честит празник на всички рибари и не забравяйте, че отговорният риболов е гаранция за бъдещето на целия сектор!