Стартира информационна кампания за създаване на МИРГ Бургас – Камено

Стартира информационна кампания за създаване на МИРГ Бургас – Камено

На 08.09.2017 г. стартира поредица от срещи, част от Информационна кампания №1 по проект „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по ПМДР 2014 – 2020 г. Първата среща бе с жителите и рибарите от кв. Крайморие.  На срещата присъстваха Руска Бояджиева Зам.-Кмет на Община Бургас и Кремена Чиликова Координатор на проекта.

Присъстващите бяха запознати с проекта за създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ и принципа на планиране „отдолу-нагоре“, изготвянето и изпълнението на Стратегията за местно развитие, с която ще се повиши качеството на живот на хората от обособения рибарски район.

В залата присъстваха граждани, рибари, представители на читалището и местната власт в квартала.