Информационна среща с рибарите от Рибарското селище

Информационна среща с рибарите от Рибарското селище

На 08.09.2017 г. се проведе информационна среща, част от Информационна кампания №1 по проект „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по ПМДР 2014 – 2020 г. Срещата бе с рибарите от Рибарско селище.  На срещата присъстваха Руска Бояджиева Зам.-Кмет на Община Бургас и Кремена Чиликова Координатор на проекта.

Присъстващите бяха запознати с проекта за създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/, изготвянето и изпълнението на Стратегията за местно развитие, с която ще се повиши качеството на живот на хората от обособения рибарски район.

Представиха се мерките от ПМДР 2014-2020, които могат да бъдат включени в стратегията. Всеки ще може пряко да участва при планирането на Стратегия за местно развитие на територията на общините Бургас и Камено, а включването на голям кръг заинтересовани страни е гаранция за качеството на стратегията и за резултатите от приложените мерки за общността и района.

Присъстваха граждани и рибари от Рибарското селище, както и представители на СНЦ „Морски сговор“.