Среща с представители на неправителствения сектор в МИРГ Бургас-Камено

Среща с представители на неправителствения сектор в МИРГ Бургас-Камено

На 12.11.2019 г. в офиса на МИРГ Бургас-Камено се проведе информационна среща във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. На поканата откликнаха представители на читалищата и неправителсвените организации, работещи на територията на рибарската общност. В срещата взеха участие и експерти от Община Бургас, Община Камено и Регионален исторически музей Бургас.

На присъстващите бяха представени дейностите и разходите, за които може да се кандидатства по мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Екипът на МИРГ Бургас-Камено отговори на множеството зададени въпроси, а след приключване на срещата в неформална обстановка бяха обсъдени конкретни идеи за кандидатстване.