МИРГ Бургас-Камено кани НПО, читалища и общини на информационна среща

МИРГ Бургас-Камено кани НПО, читалища и общини на информационна среща

Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено организира информационна среща, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Събитието ще се проведе на 12.11.2019г. /вторник/ от 14 ч. в офиса на МИРГ Бургас-Камено в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ЦАО „Възраждане“ /срещу бл.421/.