Среща на представителите на МИРГ в България и Европа

Среща на представителите на МИРГ в България и Европа

По време на Европейския морски ден, се проведе работна среща на представителите на МИРГ в България, Фарнет и МИРГ Браила /Румъния/. Представителите на местните инициативни рибарски групи бяха приветствани от г-н Кармену Вела – еврокомисар по околна среда и морска политика.

На срещата бяха обсъдени въпроси, относно готовността на МИРГ за стартиране на изпълнението на Стратегиите за ВОМР и възможностите за сътрудничество с организации от Европа и в частност от Румъния.