Представяне на проект BLUACT на Община Пирея (Гърция)

Представяне на проект BLUACT на Община Пирея (Гърция)

Като съпътстващо събитие към програмата на Европейския морски ден, се проведе работна среща по проект BLUACT, финансиран по програма URBACT III. Партньори по проекта са Община Бургас, Община Пирея (Гърция) и Община Матузинюш (Португалия). Проектът е насочен към стимулиране на така наречения „син растеж“, в подкрепа на развитието на традиционни икономически дейности в сферата на морския сектор в комбинация с насърчаването на иновативни бизнес идеи. В рамките на работната среща, водещият партньор Община Пирея представи своя опит в тази област и Стратегия за развитие на „син растеж“ 2018-2024 г., както и инициативата „Син растеж“ – конкурс за представяне на иновативни бизнес идеи за продукти и услуги в различни категории като информационни и телекомуникационни технологии, опазване на околната среда, риболов, устойчив морски туризъм, корабоплаване и логистика.

В срещата взеха участие представители на Община Бургас, МИРГ Бургас-Камено, Фондация „Виа Понтика“, Сдружение „Морски сговор“, БСУ и дурги. Присъстващите дискутираха възможностите да се приложи опитът на Община Пирея в Бургас и трудностите, които биха възникнали.