Списъци на одобрените и неодобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация“

След извършване на административна проверка на предоставените документи от кандидатите за външни експерти – оценители в Комисия за подбор на проектни предложения и въз основа на одобрен доклад, относно това

МИРГ Бургас-Камено

КАНИ

на интервю одобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата“, което ще се проведе на 30.08.2019 г. /петък/ от 15 ч. в офиса на МИРГ Бургас-Камено, намиращ се в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“.

Заповед №23/27.08.2019г.

Списък на одобрените кандидати

Списък на неодобрените кандидати