Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.065

УО на ПМДР публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.065 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на МИРГ Бургас – Камено по ПМДР 2014 – 2020 г., който може да видите ТУК.