Покана за Общо събрание на 25.02.2021г.

ПОКАНА

До членовете на Общо събрание 

На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

На основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ, чл.27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №3 от заседание на УС от 26.01.2021г., Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено свиква Общо събрание на сдружението на 25.02.2021г. от 18:00ч. в гр. Бургас, експо-център Флора.

Дата на провеждане: 25.02.2021г. от 18.00 часа

Място: Експо Център Флора

Дневен ред: в приложената покана