Честваме Световния ден на влажните зони – 2 февруари: МИРГ Бургас-Камено организира информационни и образователни занимания с деца

Екипът на МИРГ Бургас-Камено ще проведе информационно посещение в два класа от ОУ „Антон Страшимиров“ в град Бургас по случай Световния ден на влажните зони –    2ри февруари, в което ще представи на деца от първи и четвърти клас с интересна презентация, както и забавни образователни игри и оцветяване, кои са влажните зони около град Бургас, защо те са важни и как да ги опазваме.

Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове.

Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Значението на ползите, които допринасят влажните зони става все по-важно и съдбоносно с продължаващото нарастване на броя на населението.

С инициативи за популяризиране и публичност на влажните зони спомагаме за тяхното опазване и повишаваме информираността за значението им за човечеството и природата.

Организатор: Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Бургас-Камено 
Партньор: Основно училище Антон Страшимиров, гр. Бургас
Дата на провеждане на събитието: 02.02.2021г.