Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл. 37 от Устава на Сдружението и чл. 7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено , се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 08.09.2020г. от 17:00ч. в офис на МИРГ Бургас-Камено в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, сградата на ЦАО Възраждане.

Поканата може да откриете ТУК