Покана до членовете на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

Уважаеми членове,

На свое заседание, проведено на 14.05.2020г., УС на сдружението взе решение за провеждане на Общо събрание.С оглед на извънредната епидимиологична обстановка,  събранието ще се проведе на 02.06.2020г., от 18.00 часа в Експо Център Флора.

ЕКИП на МИРГ

Вижте поканата тук: покана за общо събрание 02.06.2020