Основни ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020

На годишната среща на Националната рибарска мрежа на 17.09.2020 беше обсъдена темата за основните ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020, произтичащи от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Общите условия към него.

 

Вижте презентацията тук:

Презентация – задължения на бенефициенти ПМДР 2014-2020