Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие в Камено

Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие в Камено

На 19.10.2017 г. в ритуалната зала на Община Камено се проведе обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие. Присъстващите представители на бизнеса, публичната администрация и гражданския сектор бяха запознати с основните аспекти от Стратегията. Коментирани бяха и бъдещите проекти, които могат да се реализират по СМР на МИРГ Бургас – Камено.