Информационна среща с рибарите от кв.“Победа“ в Бургас

Информационна среща с рибарите от кв.“Победа“ в Бургас

На 20.10.2017 г. в Бургас кв. Победа се проведе информационна среща за консултиране с местната общност във връзка с разработването на Стратегията за местно развитие /СМР/ на МИРГ Бургас – Камено. Присъстваха основно рибари и рибопреработвателни фирми. Те се интересуваха как могат да кандидатстват с проекти към СМР и как това ще се отрази на техния живот и работа. Запознати бяха с мерките, към които до момента е проявен интерес на проведените срещи. Предложиха да бъде включено в СМР и почистване на бреговата ивица в квартала.