ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПМДР 2014-2020

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПМДР 2014-2020

 

 

Екипът на МИРГ Бургас-Камено взе участие в Информационно събитие, организирано от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. То се проведе на 12.03.2019 г. в гр.Варна. Експертите от УО на ПМДР представиха условията за кандидатстване по следните мерки:

  • Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;
  • Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компесационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“;
  • Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“;
  • Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата – сектор Малки проекти“;
  • Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата“;
  • Марка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

Присъстващите на срещата бяха запознати с основните аспекти в борбата с нередностите и методите за тяхното предотвратяване. Събитието е част от информационната кампания на УО на ПМДР, във връзка с отворените за кандидатстване мерки. Предстои провеждането на срещи с потенциални кандидати в населените места по Южното Черноморие.