Информационна среща с потенциални кандидати от Бургас по мярка № BG14MFOP001-4.005

Информационна среща с потенциални кандидати от Бургас по мярка № BG14MFOP001-4.005

На 26.07.2019г. в офиса на МИРГ Бургас-Камено в ж.к. Меден Рудник се проведе среща  с фирми, занимаващите се с преработка на риба и аквакултури. Представени бяха условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено”.  Екипът на сдружението отговори на зададените въпроси от представителите на бизнеса.