Актуален Устав на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

На 09.03.2020г. бе проведено Общо Събрание на МИРГ Бургас-Камено, като една от основните точки бе осъвременяване и корекция на УСТАВА на сдружението. След надлежно вписване/отбелязване в Търговски Регистър, прилагаме и актуализирания Устав на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“.

 

С уважение: Екип на МИРГ Бургас-Камено

ustav-nov-2020