Покана за заседание на УС 11.02.2021

ПОКАНА

До членовете на Управителния съвет

На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 11.02.2021г., от 17.00 часа в офиса на сдружението.

Повече информация за място на провеждане и дневен ред може да откриете на прикачената Покана: