Покана към членовете на УС

Покана към членовете на Управителен съвет на МИРГ Бургас-Камено, за провеждане на редовно събрание на УС , с дата:12.08.2020г., от 17.00 часа, в офиса на МИРГ Бургас-Камено.

Покана: покана 12.08.2020