Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2021г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за обществено обсъждане и коментари:

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2021

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00ч. на 22.09.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg и на office@flag-burgas.org .