Лесни стъпки за подаване на проектно предложение в ИСУН 2020

Работата с ИСУН 2020 е максимално интерактивна и лесна за работа, така че потребител с общи компютърни познания, който може да работи с Интернет и уеб базирани приложения, да може да се справи без допълнителна помощ. И все пак, ако отделите няколко минути, за да се запознаете с принципа на работа и логиката на подаване на проектно предложение, е възможно работата Ви да се окаже по-лесна и по-приятна и да си спестите евентуални допълнителни усилия и грешки.

Как става това?

Стъпките са лесни:

 1. Влезте в профила си. Ако все още нямате регистрация, може да създадете своя собствена, която впоследствие да използвате за работа със системата през целия програмен период.
 2. Изберете желаната програма и създайте своя нов електронен формуляр.
 3. Когато попълните и приключите електронния формуляр, можете да го окомплектовате със съответните приложения и да подадете проектното предложение.

Внимание: Независимо дали подавате проектно предложение електронно през системата или го подготвяте за подаване на хартия, винаги трябва да се намирате в профила на КАНДИДАТА!

Запомнете няколко важни неща:

 • Използвайте свой собствен профил и не го давайте на други потребители;
 • По време на редакция на формуляр, периодично записвайте своите промени;
 • Подаването на проектно предложение се извършва само и единствено от профила на кандидата, независимо дали е електронно или „На хартия“;
 • Винаги можете да се обърнете към МИРГ Бургас-Камено за консултация!

Внимание: Ако не изберете изрично командата за запис „Запис на формуляра в системата“ от менюто долу, формулярът няма да остане записан в системата.

Системата НЕ извършва автоматично записване на формуляра в профила Ви, необходимо е периодично да избирате командата „Запис на формуляра в системата“ и особено при излизане от страницата „Редакция на формуляр за кандидатстване“.

Проектното предложение  се подава винаги от профила на кандидата, не от друг профил, тъй като впоследствие ще бъде използван именно този профил за комуникация с УО на ПМДР и за отстраняване на забелязани неточности по време на оценката на проектните предложения. По време на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани неточности по подаденото проектно предложение ще се извършват електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подаден съответния проект, и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

Ако сте регистриран потребител, системата Ви позволява да създадете нов електронен формуляр, да редактирате съществуващ, да описвате и прикачите приложения към него и когато окомплектовате всички документи, да подадете проектно предложение. Или накратко – ако сте регистриран потребител, системата Ви дава възможност да направите следните няколко неща:

 • Да създадете и попълните електронен формуляр за кандидатстване;
 • Да опишете и приложите към него всички допълнителни документи;
 • Да заредите в системата електронен формуляр за кандидатстване, изготвен от друг потребител;
 • Да подадете проектното предложение.

Създаване на нов формуляр

След избор на подходяща процедура за кандидатстване от менюто „Отворени процедури“ можете да създадете нов електронен формуляр (функционалността е достъпна само за регистрирани потребители). От менюто долу „Запис на формуляра в системата“ имате възможност да запишете формуляра в системата така, че той да е достъпен и видим в профила Ви отвсякъде, независимо къде работите, от офиса или от вкъщи. След като формулярът е вече записан в системата от менюто „Формуляри“ имате възможност да го съхраните на компютъра си като файл с разширение „.isun“, за да имате локален архив на формуляра или да го изпратите на колега или клиент за преглед или редакция.

Редакция на формуляр

При повторно влизане в системата в менюто „Формуляри“ може да видите всички Ваши формуляри разделени в две групи: Работни и Приключили. Тук имате възможност да изберете желания формуляр и да го заредите в системата за редакция. Също така имате възможност да заредите формуляр и от външен „.isun“ файл, например, формуляр създаден от Ваш колега. След избора се отваря страницата „Редакция на формуляр за кандидатстване“.

Попълване на формуляр

След като заредите за редакция формуляр, нов или съществуващ, е необходимо да се попълни коректно. Относно въпроси, свързани с данните, попълвани във формуляра, моля да потърсите отговорите в насоките за кандидатстване или да се обърнете за съдействие към съответния Управляващ орган. Много от записите, структурата и данните във формуляра са динамични, съществуват множество зависимости между отделните секции и стойности в полетата, създадени с цел да се сведе до минимум възможността да пропуснете нещо или да въведете грешни стойности. Системата има функция за проверка, достъпна от менюто долу „Провери формуляра за грешка“. Изборът на тази команда, както и изпълнението й, изискват време и компютърен ресурс, затова молим, по време на изпълнението й, да проявите търпение. Възможно е и да се появи съобщение от самия браузър, че сървърът не отговаря или просто системата да Ви изглежда като „заспала“. Това се дължи единствено на обстоятелството, че операциите, които трябва да се извършат, са много, а тези, свързани с финансовата част, са и сложни. Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате системата на съвременни и по-мощни компютри, както и използвания от Вас браузър да е актуализиран към последна версия. За оптимална работа със системата е препоръчително да използвате последната версия на браузъра Google Chrome.

Приложения към формуляра

Според насоките за кандидатстване системата позволява всяка процедура да може да се подава електронно или „На хартия“ на адреса, посочен в Насоките за кандидатстване.

Когато проектно предложение се подава електронно, в последната секция на формуляра могат да се прикачат всички приложения като файлове.

Когато проектното предложение се подава „На хартия“ в последната секция на формуляра се описват всички приложения на хартиен носител.

Проверка на формуляр за грешки

По всяко време преди да сте приключили проектното предложение имате възможност да проверявате формуляра за грешки от менюто долу „Провери формуляра за грешка“.

Системата извършва два вида проверки – такива, които ако не се отстранят, системата не Ви позволява да приключите проектното предложение и такива, които са само предупреждение за възможни грешки, но системата не Ви спира да приключите проектното предложение. И при двата вида грешки системата извежда списък с тях, както и маркира полетата във формуляра, където се срещат.

Приключване на проектно предложение

След като попълните формуляра и след като са описани и прикачени всички приложения имате възможност за приключване на проектното предложение. Това става чрез натискане на бутона „Продължи“ под формуляра, системата извършва проверка за грешка и ако всичко е преминало успешно, зарежда формуляра в режим за преглед с бутон отдолу „Приключи“. След избора на командата за приключване, системата прехвърля формуляра в списъка с приключили и готови за подаване формуляри.

За повече информация вижте раздел „Помощ

На следните линкове можете да откриете и Видео ръководства, които показват нагледно как да работите с ИСУН 2020:

 

 Регистрация в системата

Създаване на проектно предложение

Подписване и подаване на проектно предложение

https://www.youtube.com/watch?v=__rq_vJCi7A

Отговор на въпрос на оценителна комисия

Електронно отчитане – част 1 (Потребителски достъп и преглед на договор)

Електронно отчитане – част 2 (Процедури за избор на изпълнител и сключени договори, Версии на план за разходване на средствата)

Електронно отчитане – част 3 (Създаване и изпращане на пакет отчетни документи)

Е-тръжни процедури – подаване на оферта