Вносните и продуктите от риболов на ЕС трябва да бъдат третирани еднакво

Вносните и продуктите от риболов на ЕС трябва да бъдат третирани еднакво

Всички вносни рибни продукти трябва да отговарят на високите стандарти, наложени от законодателството на ЕС, подчертават членовете на ЕП , работещи в областта на рибарството в резолюция, приета на 24.04.2018. Необходими са допълнителни мерки за контрол от страна на Комисията, за да се гарантира, че рибните продукти и продуктите от аквакултури от трети държави отговарят на стандартите на ЕС за опазване и мениджмънт, както и на хигиенните изисквания, казват евродепутатите от Комисията за рибарство.

Те също така призовават ЕК  и държавите-членки да положат повече усилия за по-хармонизирано прилагане на съществуващите законодателства, с цел да се прилага хомогенно законодателството на ЕС на всички етапи от веригата на доставки.

ЕС е най-големият световен пазар за производство на риба и аквакултури, а през 2016 г. е усвоил 24% от световния внос. Държавите-членки на ЕС разчитат на вносна продукция за повече от 60% от общото потребление на морски дарове.

Разширяването на контрола върху вносните рибни продукти ще създаде по-справедлива конкуренция, така че да се избегне дискриминационен пазар, който би могъл да засегне неблагоприятно рибарите и рибните производители в ЕС. Членовете на ЕП предлагат да се увеличи и подобри контролът върху рибните продукти и продуктите от аквакултури, като се гарантира, че всички продукти, внасяни в Европа, отговарят на същите изисквания и стандарти като европейските.

В резолюцията също така се призовава Комисията да осигури тясна координация между политиките на Съюза в областта на търговията и рибарството, включително при договарянето на търговски споразумения с трети страни, свързани с рибарството.