Събития през месец ноември

Събития през месец ноември

ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНА КАМЕНО

 

КАНЯТ

Всички заинтересувани лица да вземат участие в информационните събития през месец Ноември. Ще бъдат представени мерките, които ще се включат в Стратегията за местно развитие на територията на общините Бургас и Камено, по която именно ще бъдат финансирани бъдещите проекти.

Качеството на бъдещата Стратегия за местно развитие, както и полезното й въздействие върху развитието на секторите рибарство и аквакултури, зависи от мнението и активното участие на всеки един от нас.

  1. Информацинна конференция

гр.Камено, Зала Гражданска защита

02.11.2017 г. от 16 ч.

 

  1. Информационна среща/ семинар

с.Маринка, Община Бургас, Кметството

03.11.2017 г. от 18 ч.

 

  1. Информационна кампания №2 за популяризиране на изготвената Стратегия за местно развитие
  • с.Извор, Община Бургас, Пенсионерски клуб

01.11.2017 г. от 17ч.

  • с.Твърдица, Община Бургас, Кметството

04.11.2017 г. от 17ч.

  • с.Димчево, Община Бургас, Кметството

01.11.2017 г. от 19ч.

  • с.Константиново, Община Камено, Кметството

04.11.2017 г. от 19ч.