Проведе се виртуална среща с участието на ФАРНЕТ, УО на ПМДР и българските МИРГ

По инициатива на ФАРНЕТ и със съдействието на УО на ПМДР на 28 май се проведе виртуална среща с българските Местни инициативни рибарски групи. Срещата включваше две теми:

1. „Преходен период“ (от приключване на този програмен период до началото на новия такъв за МИРГ)
2. Планиране на новата ОП 2027 (планиране на ВОМР в нея и участие на МИРГ)

Преходът между два програмни периода е предизвикателство както за МИРГ, така и за УО. Опитът от предходни години сочи, че навременното планиране и оценка на ситуацията е ключов момент, за да може да се запази капацитета на съществуващите МИРГ.

Преди да преминем към имплементиране на нови стратегии обаче, ще трябва да преосмислим приоритетите си в текущата ситуация и да вземем предвид промените в законовите рамки на Съюза. В този процес е важно МИРГ и УО да работят заедно и да имат обща визия за развитието на устойчиво рибарство и аквакултури.

Благодарение на ФАРНЕТ в онлайн срещата в платформата ZOOM успя да вземе участие и г-н Олег Епнер от Дирекция рибарство към Министерство на земеделието в Естония. Той представи етапите на планиране и основните политики и цели на ОП за 2021-2027 в страната си. Работната група за ВОМР в Естония е част от ръководния комитет за новия програмен период – практика, която се надяваме да бъде приложена и тук и  местните МИРГ скоро да могат да вземат участие при заседанията на комитета в България.

От екипа на МИРГ Бургас-Камено благодарим на организаторите, на УО на ПМДР и на нашите колеги за добре структурираната среща и конструктивните коментари!