МИРГ Бургас-Камено участва в Регионален граждански диалог

МИРГ Бургас-Камено участва в Регионален граждански диалог

На 29.05.2018г. екипът на МИРГ Бургас-Камено взе участие в Регионален граждански диалог на тема „Иновативно финансиране на морски проекти – постигане на максимален ефект от инвестиции на публични средства“.  Събитието бе организирано от Комитета на регионите и Община Бургас и е част от програмата на Европейския морски ден.

Форумът откри кметът на Община Бургас Димитър Николов.  Като лектори във форума се включиха г-н Кристоф Клержо и г-жа Таня Христова (кмет на Габрово) от името на Комитета на регионите, които представиха възможностите за интелигентно финансиране на крайбрежни проекти, бургаският зам.-кмет по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева, както и Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Модератор на събитието бу социалният антрополог Харалан Александров.

Дебатът акцентира върху следните теми:

  • Интелигентно финансиране на крайбрежните проекти в рамките на ЕСФИ.
  • Общата политика в областта на рибарството и нейното въздействие върху добавената стойност на местните морски общности;
  • Сини кариери и културно наследство – Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура;
  • Подкрепа за регионалното развитие в областта на рибарството в морските общини, в контекста на европейската политика на сближаване.

В паузата на събитието, на щанда на МИРГ Бургас-Камено бяха представени дейностите, които изпълнява и предстоящите мерки, по които могат да кандидатстват бъдещи бенефициенти.