МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена от УО на ПМДР ИГРП за 2020 г.

След приключване на срока за обществено обсъждане на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено, УО на ПМДР 2014-2020 г. съгласува посоченият по-горе документ.

Информация за ИГРП за 2020 г. можете да намерите ТУК