Интервю с г-н Неби Кехая относно възможностите за финансиране по отворените процедури на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено”

Интервю с г-н Неби Кехая относно възможностите за финансиране по отворените процедури на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено”

Приблизително 1,5 млн. евро е общият размер на ресурса, с който разполагаме за финансиране на проекти по мерки за риболов и аквакултури. Това сподели специално за слушателите на Power FM г-н Неби Кехая, изпълнителен директор на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено”. Той съобщи още, че точно в момента е отворен прием по 2 процедури за финансово подпомагане с безвъзмездна финансова помощ за общо 782 332 лв. с краен срок 10 август 2020 г., а именно:

ПРОЦЕДУРА „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 293 374,50 лв. Размерите на допустимата безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект  е от 9 779,15 лв. до 146 687лв.

В ефира на Power FM, Г-н Кехая разаснява, че по тази програма могат да кандидатстват рибари с разрешително за стопански риболов или собственици на кораб, които чрез отпуснатите средства да разнообразят дейността си. Те могат да представят проекти за производствени дейности, за услуги, занаяти, туристическа или земеделска дейност. Помощта цели да разнообрази дейността им извън риболова. Например могат да отворят малък ресторант, на сушата или на кораба си, където да продават своя улов.

Можете да видите обявата тук

ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“.  По тази процедура могат да кандидатстват нови производители на аквакултури, чийто проекти да осигуряват изграждането на нови ферми или закупуването на съществуващи стопанства и тяхната модернизация. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази програма е 488 957,50 лв., а максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект е 195 583 лв..

Можете да видите обявата тук

Проектите ще бъдат финансирани от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Те следва да бъдат реализирани на територията на МИРГ Бургас-Камено и трябва да бъдат подадени онлайн, чрез системата ИСУН 2020 с няколко лесни стъпки. СНЦ „МИРГ Бургас-Камено” може да консултира кандидатите безплатно, да им помогне в развитието на идеите им и подготвянето, и подаването на проекта. Информация за допустимите кандидати, дейности и разходи можете да намерите в Условията за кандидатстване, публикувани на нашия сайт.