Грижата за световните океани може да помогне в изхранването на близо 1 млрд. гладуващи души на планетата!

Грижата за световните океани може да помогне в изхранването на близо 1 млрд. гладуващи души на планетата!

Защо морски биолог говори за световния глад? Според Джаки Савиц грижата за световните океани може да помогне в изхранването на близо 1 млрд. гладуващи души на планетата.

В тази лекция Савиц ни разказва какво точно се случва в нашите глобални риболовни зони сега и предлага интелигентни решения за това как да помогнем да се възстановят, като същевременно произвеждаме повече храна за всички.

Налични са субтитри на български.