Народно Читалище „Просвета-1927“ и проектът „Назад към лютиерството и корените на кайлии“

Сред познавачите на българската музика град Камено е място, познато изключително с майсторите на традиционни български инструменти. Два рода са съхранили през вековете майсторството да сътвориш от дървото предмет, който…

Още информация Народно Читалище „Просвета-1927“ и проектът „Назад към лютиерството и корените на кайлии“

ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ В РИБАРСКОТО СЕЛИЩЕ ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ

Дългогодишните усилия за съхранение, модернизация и социализация на рибарското селище Ченгене скеле най-накрая са на път да се увенчаят с успех. Изчистването на проблемите със собствеността позволи на Община Бургас…

Още информация ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ В РИБАРСКОТО СЕЛИЩЕ ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ

МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

      На 07.01.2020 г. приключи приема на проектни предложения по мярка 508-1 030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно…

Още информация МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”