ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

Първият изпълнен проект от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено е на ДКН - БОРД - Сдружение с нестопанска цел За целите на проекта е  изработен рекламно-исторически филм за залива Ченгене скеле…

Още информация ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ