Грижата за световните океани може да помогне в изхранването на близо 1 млрд. гладуващи души на планетата!

Защо морски биолог говори за световния глад? Според Джаки Савиц грижата за световните океани може да помогне в изхранването на близо 1 млрд. гладуващи души на планетата. В тази лекция…

Още информация Грижата за световните океани може да помогне в изхранването на близо 1 млрд. гладуващи души на планетата!