Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получени оферти по обществена поръчка „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас-Камено“

A A A