Новини

A A A

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Местна инициативна рибарска група БУРГАС – КАМЕНО ОБЯВЯВА конкурс за избор на външни експерти – оценители   Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас  – Камено“, финансиран

Покана за Общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено

До членовете на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“       ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“    На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и

Информационна среща в гр. Камено

Информационна среща в гр. Камено

На 25.11.2019 г. в залата на Община Камено се проведе информационна среща с представители на общината, читалища и НПО, във връзка с открития прием по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено публикуват за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура

Среща с представители на неправителствения сектор в МИРГ Бургас-Камено

Среща с представители на неправителствения сектор в МИРГ Бургас-Камено

На 12.11.2019 г. в офиса на МИРГ Бургас-Камено се проведе информационна среща във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на

МИРГ Бургас-Камено кани НПО, читалища и общини на информационна среща

МИРГ Бургас-Камено кани НПО, читалища и общини на информационна среща

Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено организира информационна среща, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“.

МИРГ Бургас-Камено ще отбележи Международният ден на Черно море

МИРГ Бургас-Камено ще отбележи Международният ден на Черно море

Международният ден на Черно море 31 октомври 2019 г. отбелязва двайсет и третата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море. Екипът на МИРГ Бургас-Камено организира празник за децата и кани малки и големи на 31.10.2019 г. /четвъртък/ от

МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена от УО на ПМДР ИГРП за 2020 г.

След приключване на срока за обществено обсъждане на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено, УО на ПМДР 2014-2020 г. съгласува посоченият по-горе документ. Информация за ИГРП за 2020 г. можете да намерите ТУК

Старитира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на тиреторията на МИРГ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

Старитира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на тиреторията на МИРГ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.030

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за обществено обсъждане и коментари. Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: pmdr@mzh.government.bg в срок до 21.10.2019 г. година включително. Проект на Индикативна годишна работна