Новини

A A A

Въпроси и отговори по процедура № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.005 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“ публикуваме техните отговори. Въпроси и отговори

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас  – Камено“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено

МИРГ Бургас-Камено взе участие в информационна среща на ПМДР, относно мярка 6.3

МИРГ Бургас-Камено взе участие в информационна среща на ПМДР, относно мярка 6.3

На 31.07.2019г. в Областна управа Бургас се проведе информационна среща по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Участниците в срещата бяха приветствани от г-н Вълчо Чолаков, Областен управител и проф. Севдалина Турманова, Заместник-областен управител. Г-н Стоян Котов, Директор

Информационна среща в гр.Камено

Информационна среща в гр.Камено

На 31.07.2019 г. екипът на МИРГ Бургас-Камено се срещна с представители на местния бизнес в гр.Камено. Представени бяха условията за кандидатстване по мярка № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено”. Разяснено бе какви

Информационна среща с потенциални кандидати от Бургас по мярка № BG14MFOP001-4.005

Информационна среща с потенциални кандидати от Бургас по мярка № BG14MFOP001-4.005

На 26.07.2019г. в офиса на МИРГ Бургас-Камено в ж.к. Меден Рудник се проведе среща  с фирми, занимаващите се с преработка на риба и аквакултури. Представени бяха условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите

Кметът на Община Бургас даде старт на информационната кампания на МИРГ Бургас-Камено

Кметът на Община Бургас даде старт на информационната кампания на МИРГ Бургас-Камено

На 25.07.2019г. в залата на Община Бургас се проведе пресконференция по повод отворената за кандидатстване мярка № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено” и с това бе даден старт на информационната кампания на сдружението за

Въпроси и отговори по процедура № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.005 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“ публикуваме техните отговори. Въпроси и отговори

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Община Бургас и Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено Ви канят на пресконференция, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Събитието ще се проведе на 25.07.2019г. /четвъртък/

Покана за участие в информационни срещи във връзка с мярка № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Покана за участие в информационни срещи във връзка с мярка № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”

Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено кани потенциални бенефициенти на информационни срещи, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Събитията ще се проведат: на 26.07.2019г. /петък/

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури ” от Стратегията за ВОМР НА МИРГ „Бургас – Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури ” от Стратегията за ВОМР НА МИРГ „Бургас – Камено“

    Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас – Камено“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура